מדד המחירים לצרכן | מדד ההמחירים לצרכן | מדדי ההמחירים לצרכן |

תוצאות שערי מטבע חוץ עבור מדד המחירים לצרכן . בחרו מדד המחירים לצרכן הרלוונטי לכם. במידה ולא תמצאו את מדד ההמחירים לצרכן בדף זה ראו תוצאות בצדדי העמוד.

מהו מדד המחירים לצרכן

בכל מדינה נמדדת רמת החיים ולכן אנו יכולים לראות כיצד באים לידי ביטוי מחירי מוצרי היסוד ומחירי מוצרי בני הקיימא בצורה של מדד שמציג את יוקר המחיה. מדד המחירים לצרכן מתפרסם מדי 15 לחודש והוא מציג את השינוי בין החודש האחרון לבין החודש שקדם לו מבחינת שינויי המחירים במשק

לפרטים נוספים