אופציות פרנק שוויצרי בנק ישראל | אופציות הפרנק שוויצרי בנק ישראל | אופציותי הפרנק שוויצרי בנק ישראל | אופציות בנק ישראל של פרנק שוויצרי

תוצאות שערי מטבע חוץ עבור אופציות פרנק שוויצרי בנק ישראל. בחרו אופציות פרנק שוויצרי הרלוונטי לכם. במידה ולא תמצאו את אופציות הפרנק שוויצרי בנק ישראל בדף זה ראו תוצאות בצדדי העמוד.

למה לסחור באופציות של מט"ח ?

אופציות של מט"ח הן סוג של הבטחה לעתיד, מסמך אשר מבטיח כי בעתיד יהיה ניתן לרכוש מטבעות חוץ בשער שנקבע, אפילו אם הוא ישתנה. בחוזה רשומים שערי מט"ח שנקבעו, רשום תאריך הפקיעה ופרטים נוספים וכך בטווח הזמן שנקבע יכול האדם לרכוש מט"ח בסכום הקבוע מראש וכמובן, בכמות הקבועה. בעזרת שיטה זו יכול האדם להבטיח לעצמו כי יוכל לרכוש בעתיד מט"ח בסכום מסוים אפילו אם ערך המט"ח יעלה, רווח נקי בשבילו. כמובן, אם ערך המט"ח ירד, ההספד הוא של המשקיע בלבד שכן סכום הקנייה שנ...

לפרטים נוספים