תזמון המכירה בהתאם לנתוני שער השקל

מסחר הוא הרבה פעמים עניין של תזמון. יש לא מעט אנשי עסקים שעשו הון עצום בגלל שידעו מתי להיכנס לשוק מסוים ומתי לצאת ממנו. כך הדבר גם בכל הקשור לנושא של מסחר במטבע חוץ. בכדי לרכוש מטבע חוץ אנו בדרך כלל זקוקים לשקלים (אלא אם כן בידינו נמצא מטבע חוץ אחר) לכן ההתייחסות לנתוני שער השקל היא חשובה ביותר. חישובים מדויקים של יחסי ההמרה בין השקל לבין מטבעות אחרים שמעניינים איש עסקים מסוים הם אלו שיכולים להעיד האם עסקה מסוימת היא כדאית בתזמון הנ"ל או שכדאי שלא לבצע אותה כרגע. שער השקל כמו שערי מטבעות אחרים בעולם משתנה מדי יום (למעט ימים שבהם אין מסחר) ולכן ניתן לראות כיצד ביום מסוים שער השקל יכול לשחק לטובתנו ואילו ביום אחר הוא כזה שכדאי להמתין מעט לתקופות יפות יותר שלו. מכירה של שקלים ישראליים כחלק מעסקה בין מטבעות שונים חייבת להיות כזו שבה שער השקל מתאים למשקיע, אחרת לא יהיה בה רווח.