שער השקל כחלק מהמדיניות של בנק ישראל

עם כל זה שאנו הישראלים אוהבים תמיד לקטר על רוע מצבנו הרי שניתן לראות כיצד מדינות רבות בעולם מתייחסות לישראל כמדינה שבה הכלכלה יציבה ומחמיאים לה על ניהול פיננסי איכותי. את הדבר ניתן לזקוף גם לזכות בנק ישראל שמנסה לשמור על יציבות של שער השקל בכדי שלא להכניס את ישראל להרפתקאות שיכולות לסכן את ציבור אזרחיה. כשנתוני שער השקל מצביעים על יציבות הרי שגם אם הדבר לא ממש תואם למטרותיהם של חלק מאוכלוסיית המדינה עדיין אנו יכולים לראות כיצד הדבר מציג תמונה חיובית לעולם כולו. המדיניות של בנק ישראל, ושל מדינת ישראל עצמה כמובן, היא לשמור על יציבות גם אם הדבר דורש לעתים פעולות קיצוניות שונות. מהלכים כמו התערבות במסחר מטבע החוץ או העלאה/הפחתה של הריבית בישראל, הם כאלו שיכולים להעניק ביטחון כלכלי לאזרחי המדינה. שער השקל אינו יכול להיתפס לתנודתיות קיצונית אחרת אנו ניראה כמו מדינת עולם שלישי. שער השקל הוא דבר שאליו מתייחסים גורמים שונים בעולם הגדול בכדי לבחון את האיתנות הפיננסית שלנו.