שער הלירה שטרלינג כחלק מיציבותה של אנגליה

הממלכה הבריטית משחקת תפקיד חשוב לא רק בכל הקשור לפוליטיקה העולמית אלא גם לכלכלה. למרות שהאמריקאים הם אלו שמכתיבים לרוב את הטון בכל הקשור לכלכלת העולם עדיין גם אנגליה והלירה המקומית שלה חשובים למדינות שונות בעולם. שער הלירה שטרלינג יכול בהחלט לבטא את יציבותה הכלכלית של אנגליה ולהציג אותה ככלכלה בטוחה ואמינה בעיני העולם כולו. מהומות חברתיות ושינויים קיצוניים בדמוגרפיה ובפוליטיקה יכולים להביא לכך שנתוני שער הלירה שטרלינג יהיו כאלו שמציגים את המצב הקשה לאשורו. כמו במדינות שונות בעולם שבהן המטבע המקומי צנח והביא לאינפלציה מטורפת הרי שגם בריטניה הגדולה יכולה להיכנס למצב של כאוס אם שער הלירה שטרלינג יצנח ויראה לבריטים שהם לא יכולים לסמוך על המטבע שנמצא בכיסם. אנגליה אולי אינה אותה מעצמה שהייתה בעבר אבל אם נתייחס לעובדה ש-8 מדינות מרכיבות את חבר העמים הבריטי (ביניהן קנדה ואוסטרליה העצומות) הרי שנבין עד כמה חשוב שער הלירה סטרלינג ועד כמה חשובה יציבותה של אנגליה עצמה לכלכלות רבות בעולם.