פרסום שער היורו/אירו ע"י בנק ישראל

חלק מתפקידיו של בנק ישראל הוא גם לספק שירותי מידע שונים. מעבר למהלכים המוניטאריים שמבצע הבנק המרכזי של המדינה הרי שרבים נעזרים בו בכדי לקבל מידע חשוב הן לאנשים פרטיים והן לאנשי עסקים. שער היורו/אירו גם הוא דבר שלא מעט ישראלים מבקשים לברר בתקופות שונות ויש גם חלק שמעוניין לדעת את הנתונים המדויקים לגביו לפחות פעם אחת ביום. שער היורו/אירו נקבע במסחר יומי שמתנהל בין סוחרי מטבע וגם ביחס לסל המטבעות העולמי. מאחר ושער זה יכול להיות חשוב לעסקאות שונות ולהצמדות הקשורות למטבע זה הרי שהבירור לגבי השער היציג המדויק הוא חשוב ביותר. בנק ישראל מפרסם את שער היורו/אירו על בסיס יומי וכל מי שיוצר קשר עם הבנק דרך המדיות השונות יכולות לקבל בזמן אמת את יחסי ההמרה בין מטבע מסוים ליורו/אירו עצמו. בהתאם לפרסום היצעים או ביקושים שונים אנו יכולים לראות כיצד שערי מטבעות חוץ משתנים להם במשך היום עד אשר בסוף יום המסחר הוא מתקבע על השער הסופי לאותו יום.