מעקב בנק ישראל אחרי ערך השקל

בכל מדינה מייחסים חשיבות רבה לערך המטבע המקומי. ערך השקל הוא דבר חשוב מאוד ליציבות הכלכלה הישראלית ואנו יכולים לראות כיצד בנק ישראל שלנו עוקב אחריו בדריכות. בישראל הכלכלה נחשבת ליציבה, ומהלכים שונים שמבצע הבנק המרכזי של המדינה מנסים תמיד לייצב את הריביות במשק בכדי שלא ניכנס לסחרחרה של אינפלציה, פיחותים, ושאר מרעין בישין. חשוב להבין שבמקרים שבהם ערך השקל נחשב לגבוה ביותר אין הדבר אומר שזה טוב לכולם. מדיניות כלכלית והתנהלות פיננסית של מדינה מסוימת חייבות להיות כאלה שמסייעות לכל חלקי המשק. אם רק הסוחרים ואנשי העסקים נהנים ואילו הצרכן הקטן סובל הרי שערך המטבע לא "מאוזן", אם ניתן להגדיר זאת כך. לכן ערך השקל נבדק בקפדנות על ידי הגורמים הנכונים במדינה בכדי לראות כיצד גם הצרכן וגם התעשיינים, המשווקים, וכד', יוכלו ליהנות מאפשרות להרוויח כל אחד בדרכו הוא. לעתים מבצעת המדינה מהלכים קיצוניים, כמו פיחות בשקל, בכדי להביא לכך שנתוני ערך השקל ישתנו בצורה קיצונית ולא בהתאם למסחר הטבעי בשוק המטבעות.