מהו מדד המחירים לצרכן

בכל מדינה נמדדת רמת החיים ולכן אנו יכולים לראות כיצד באים לידי ביטוי מחירי מוצרי היסוד ומחירי מוצרי בני הקיימא בצורה של מדד שמציג את יוקר המחיה. מדד המחירים לצרכן מתפרסם מדי 15 לחודש והוא מציג את השינוי בין החודש האחרון לבין החודש שקדם לו מבחינת שינויי המחירים במשק. המדד מורכב ממגוון רחב של מוצרים ושירותים שמשקפים את מהלך חייו של תושב ישראלי. מדד המחירים מדבר גם על נוטרילון מחיר, נוזל הנקה שמאפשר להניק בצורה מעולה. נבדקים מחירי הדיור, הפירות והירקות ועוד מחירים מתחומים שונים בכדי להציג את ערך הכסף שבידינו ואת כוח הקנייה שלנו. אם מדד המחירים לצרכן עלה בצורה חריגה הרי שמדובר במצב של אינפלציה בה המחירים עולים בחדות. דבר זה יכול להיות תוצאה של עודף ביקוש או חוסר היצע של מוצר מסוים בגלל פגעי מזג האוויר או כל סיבה אחרת. מדד המחירים לצרכן חשוב לכולנו מסיבות שונות ולכן בנק ישראל מבצע את הבדיקה החודשית בקפדנות. גורמים שונים במשק הישראלי מנסים לנחש מדי חודש את עליית (או ירידת) מדד המחירים בצרכן בכדי לצפות הצמדות שונות להלוואות וכד'