מה משפיע על ערך השקל

ללא מעט אנשים בישראל חשוב ערך השקל ולכן חשוב גם לדעת אלו גורמים משפיעים עליו ומביאים לבסוף לקביעת שערו היומי למשל. מי שזוכר תקופות מעט לא מחמיאות של ההיסטוריה הכלכלית שלנו יודע כי בעבר החזקת שקלים ביד במקום דולרים אמריקאיים הייתה מאוד קרובה להתאבדות כלכלית. בימים שבהם פיחות היה דבר תדיר ומוכר היה ערך השקל נמוך ביחס למטבע האמריקאי כך שבכל יום יכולנו לעשות פחות עם אותם 1,000 שקלים למשל שהחזקנו ברשותנו. מהמשפט האחרון אתם יכולים להבין עד כמה מושפע ערך השקל מחוזקו או מחולשתו של הדולר האמריקאי. כיום גם היורו/אירו משפיע על השקל וכמובן שגם מהלכים שונים בתוך הכלכלה הפנימית שלנו מביאים ליצירת כלכלה יציבה או רעועה. יציבות יכולה להביא לערך יחסי שישקף אותה די בקביעות ואילו כלכלה רעועה מציגה גם ערך תנודתי למטבע המקומי שבעיקר יורד ברמה קיצונית. לעתים מהלכים כמו לחץ של היצואנים מביא לכך שבנק ישראל מתערב במסחר מטבעות החוץ ומביא לכך שגם ערך השקל יורד בכדי שהרווח של היצואנים לא יפגע משער חליפין נמוך ביחס לדולר או ליורו/אירו.