כלכלת העולם סובבת סביב שער החליפין

אנשי עסקים (ולעתים גם אנשים פרטיים בעידן הכל כך מפותח של רשת האינטרנט) יוצרים קשרים ענפים. איש עסקים מהודו יכול לרכוש סחורה מעמיתו הגרמני ואילו יצואן משבדיה יכול למכור את מוצריו למשווק בדרום אפריקה. הכול טוב ויפה, אך מה לגבי הכספים שאנשים אלו מעבירים ביניהם. מעבר למחיר המוסכם הרי שגם המטבעות השונים של מדינות שונות לא נותרים באותו יחס המרה כל הזמן. שער החליפין של מטבעות שונים בעולם יכול להשפיע רבות על אחוז הרווח מעסקאות בין אנשי עסקים ממדינות זרות. אך לא רק אנשי עסקים זרים יכולים להיפגע (או להרוויח כמובן) בכל הנושא של שער החליפין אלא שגם הכלכלה הפנימית של כל מדינה יכולה להיות מושפעת בצורה קריטית מנושא זה. בהתייחסות לדולר של ארה"ב וכיום גם ליורו/אירו ניתן לראות כיצד שער החליפין חשוב מאוד למדינות מסוימת שבהן הכלכלה אינה יציבה כל כך.אם שער החליפין יהיה תנודתי מאוד או כזה שיציג את המטבע המקומי כחלש מאוד, הדבר יעיד על כלכלה לא יציבה.