כיצד נקבעת ריבית בנק ישראל

יש מושגים שאנו שומעים מדי חודש בחודשו אך לא תמיד מפנימים עד כמה הם קריטיים לגבינו. את המושג ריבית בנק ישראל ניתן לשמוע קצת לאחר כל 15 לחודש (שאז מתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל). נגיד בנק ישראל אחראי על שמירת רמת אינפלציה סבירה בכדי שלא נחזור לשנות ה-80 העליזות שבהן חווינו על בשרנו כלכלה שבה האינפלציה מגיעה למאות אחוזים בשנה. מיותר לציין שדבר זה מזכיר מדינות נחשלות שבהן למטבע אין כל ערך רציני שמאפשר לתושבי המדינה לחיות בכבוד. ריבית בנק ישראל נקבעת בהתייחסות למדד החודשי (שמושפע מגורמים שונים וביניהם גם הדולר האמריקאי והיורו/אירו). במידה ומדד המחירים עלה בצורה קיצונית בחודש מסוים (כיום עלייה של יותר מ-1% היא קיצונית) הרי שגם ריבית בנק ישראל צפויה לעלות ביחס מסוים. חשוב להבין כי העלאת ריבית בנק ישראל בזמן עליית המדד תביא לכך שאנשים יאטו את קצב השימוש באשראי מאחר ועכשיו ה"כסף עולה יותר" ובכך תמותן הפעילות במשק (דבר שיביא לירידת מחירים ולהאטת, או אפילו, בלימת האינפלציה).