כיצד נקבע שער השקל

בכדי שסוחרים ממדינות שונות יוכלו לדעת בדיוק מה ערך הכסף שבידם (כשהכוונה היא בעיקר כשהם קונים חומרי גלם במדינתם במטבע המקומי ומוכרים את התוצרת הגמורה למדינה מסוימת ומקבלים עליה תשלום במטבע זר) נוצר תהליך תדיר של קביעת שערי חליפין של מטבעות שונים. כך הדבר גם לגבי השקל שלנו, ולכן אנו רואים כיצד בכל יום מתפרסם שער השקל ביחס למטבעות אחרים. כל מדינה מנסה לשמור על הכלכלה שלה מאוזנת ואין ספק שהיא לא תוכל לשמור על איזון אם המטבע שלה יהיה חלש מאוד ביחס למטבעות אחרים. בשנים האחרונות אנו רואים כיצד שער השקל עלה לא מעט ביחס למטבע האמריקאי והדבר מעיד על שקל חזק. עבור חלק מהמגזרים שער השקל כשהוא גבוה הוא יתרון אך עבור אחרים מדובר בחיסרון בגלל הקטנת אחוז הרווח שלהם מול עסקאות בחו"ל. שער השקל נקבע לרוב על פי התחזקותם או היחלשותם של מטבעות אחרים מסיבות כלכליות בעולם ומסיבות של היצע וביקוש כאן בישראל. השער נבדק מדי יום בעיקר על ידי אנשי עסקים.