יחסים הגומלין בין מדד ודולר אמריקאי

בעבר היו רבים רואים כיצד ההשפעה של הדולר האמריקאי על חיינו כאן בארץ הקודש הייתה עצומה. את המילה פיחות שמע כל אזרח לפחות מספר פעמים בשנה. מדד ודולר אמריקאי הם דברים הקשורים אחד לשני מאז שאנו בישראל נמצאים בקשר אדוק עם ידידתנו הגדולה ארצות הברית. כשאנו מדברים על מדד אנו מתכוונים למדד המחירים לצרכן שמתפרסם כל 15 לחודש על ידי בנק ישראל. חשוב להבין שגם אם בישראל של היום מחירים רבים לא נקובים בדולרים כמו בעבר הרי שעדיין מדד ודולר אמריקאי קשורים אחד לשני בגלל סחורות המגיעות מארצות הברית ובשל העובדה ששערי החליפין משפיעים על מחירים במדינות הקשורות ביניהן. יבואנים שרוכשים סחורה בדולרים ולא נהנים מיחס המרה גבוה לשקלים בארץ יעלו את מחירי המוצרים שלהם ובכך הצרכן ישלם יותר, דבר שיביא לעלייה באינפלציה. מדד ודולר אמריקאי קשורים בכך שכשהדולר גבוה כך גם האינפלציה מתחילה לעלות. בנק ישראל מנסה לנווט את שער הדולר בכדי שאנשי העסקים ומשקיעים לא יביאו להשפעה ממשית על יחסי הגומלין בין מדד ודולר אמריקאי.