חשיבותו של שער היין עבור מגזרים שונים

אם אתם יצואנים או אנשי עסקים הקשורים בקשרי מסחר עם עמיתכם ביפן הרי שנתוני שער היין חשובים לכם מאוד. אין ספק כי לאדם "רגיל" מן היישוב אין ממש עניין רציני בשערי מטבעות למעט הדולר הידוע או היורו/אירו. לכן שער היין זוכה להתעניינות מצומצמת יחסית בישראל אך אסור לשכוח שאנו הישראלים גם מייצאים ליפן ולכן כל יצואן מחשב את רווחיו בהתאם לשער החליפין בין השקל ליין או בהתאם לדולר והיין. חשוב לדעת שאנשי עסקים מתייחסים למטבעות שונים גם כאפיק השקעה ואין הם רוכשים אותם רק בכדי לשלם בהם. מי שמתכוון לטייל ביפן יוכל לראות כיצד ביום מסוים 1,000 דולר מאפשרים לו לקנות X יין ואילו כבר למחרת הוא יוכל לקנות פחות או יותר (בהתאם לאותו שער היין שמפרסם בנק ישראל). אך אנשי עסקים וחברות להשקעות פיננסיות ירכשו כמות עצומה של יינים בכדי להחזיק בהם למשך תקופה מסוימת. בסיום התקופה הם מקווים שנתוני שער היין יצביעו על עלייה והם יוכלו למכור את הכמות שרכשו ברווח.