חשיבותו הרבה של שער החליפין

מדוע אנו שומעים בכל מהדורת חדשות כלכלה את המושג שער החליפין? האם זה באמת משנה למישהו?. אם נחשוב על אותם אנשים שלא תמיד מחזיקים בידם את אותה סחורה נוכל להבין כיצד שער החליפין משפיע עליהם בצורה רבה. מי שקונה חומרי גלם בשוק הישראלי משלם עליהם בשקלים ובכך הוא יוצר לעצמו את היקף ההוצאות והעלויות שמסייעות לו לייצר מוצר מסוים. אם הוא מייצא את אותו מוצר למדינות מסוימות בחו"ל הרי שהוא מקבל את מחיר המוצר שלו במטבע שבו משתמשת אותה מדינה. ניקח מצב שבו יצרן מזון מסוים קונה חומרי גלם של יצרנים ומגדלים ישראלים ומשלם להם 2,000 ₪ בכדי ליצור טונה של מזון אותה הוא מוכר ללקוח בשוויצריה לדוגמה. אם השוויצרי משלם לו בפרנק שוויצרי או ביורו הרי שרק בהתאם לאותו שער חליפין שנקבע על אותו מטבע ביום העסקה הוא יכול לדעת באמת כמה הרוויח על המכירה. אם היצואן קיבל את תמורת העסקה ששווה כיום 3,000 ₪ בהתאם לחישוב שער החליפין העדכני ולמחרת רצה להמיר את הפרנקים לשקלים אך שער הפרנק ירד, הרי שהוא הפסיד חלק מהרווח שלו.