חשיבות קביעת ערך החליפין על בסיס יומי

כלכלה אמנם נמדדת בערכים מוחלטים אך בסופו של דבר היא דבר יחסי. אם לפני עשרים או שלושים שנה החליטה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמי שמרוויח 4,000 ₪ הוא כזה השייך למעמד הביניים הרי שכיום הוא כבר שייך למעמד הנמוך אם לא לכזה הנמצא מתחת לקו העוני. ערך החליפין של מטבעות או של סחורות מסוימות יכול להיות כזה שמשקף יחסים נתונים בנקודת זמן מסוימת. כך ניתן לדעת מה שווה השקל שבכיסנו אל מול מטבעות אחרים בעולם והדבר מסייע לא רק מבחינה תיאורטית כמובן. ערך החליפין מצביע על כך שבתאריך מסוים שקל אחד שווה רבע דולר למשל. כך שכל מי שמעוניין לרכוש דולר בכדי לטוס איתו לחו"ל או לבצע איתו עסקה מסוימת חייב לדעת שהוא צריך 4 שקלים לשם כך. כאשר ערך החליפין משתנה לו יודע כל אחד האם הוא צריך יותר או פחות שקלים בכדי לקנות דולר אחד. ערך החליפין משקף את ההתעניינות במטבע או בסחורה מסוימים וכך הוא מאפשר להציג גם את יכולותיה הכלכלית של מדינה מסוימת