השפעתו של בנק ישראל על שער החליפין

ישראלים רבים אולי לא מודעים לכך אך יש לא מעט פעולות שלעתים נראות להם חסרות קשר להתנהלות היומית שלהם למרות שהדבר לא כך בכלל. בתקופה האחרונה כמעט מדי יום אנו יכולים לשמוע כיצד בנק ישראל רכש דולרים בהיקפים גדולים. רכישת דולרים בצורה מאסיבית היא ביקוש מוגבר למטבע זה ולכן שער החליפין שלו משתנה בהתאם לביקוש הרב. כך יכול בנק ישראל לשלוט יחסית על שער החליפין של הדולר וגם של מטבעות אחרים בשוק הישראלי. אם בנק ישראל מנסה להוביל מהלך מסוים בכדי לשמור על יציבות המשק הישראלי ושער נמוך של מטבע חוץ מסוים יכול להפריע למהלך כזה הרי שיצירת ביקוש רב תביא לכך שנתוני שער החליפין יצביעו על עלייה או איזון (והגנה מפני ירידה) של המטבע הנ"ל. לבנק ישראל יש כוח עצום בזכות הכסף הנזיל שיש לו ולכן הוא יכול ליצור ביקוש עצום בתוך זמן קצר מאוד. כך הוא לא רק משנה את שער החליפין לטובת הדולר למשל אלא גם מצייד את עצמו בכמות דולרים גדולה.