בדיקה

שער הדולר האמריקאי = 0
*המידע נכון לתאריך10/12/2019

בדיקה