בדיקה

שער הדולר האמריקאי = 0
*המידע נכון לתאריך19/10/2019

בדיקה