בדיקה

שער הדולר האמריקאי = 0
*המידע נכון לתאריך31/05/2020

בדיקה